Vraag hier uw gratis
C3C demo
op locatie aan

Schoonmaakartikelen ziekenhuis

Daar waar voor bijna elke schoonmaaktoepassing artikelen algemeen ingezet kunnen worden, is er op ziekenhuis schoonmaakartikelen vaak een extra eisenpakket van toepassing. Zo dient de werkelijke effectiviteit van ziekenhuis schoonmaakartikelen vast te staan. Dit kan door een proefondervindelijke methode, of door een rapportage samen te stellen waaruit deze effectiviteit blijkt.

Speciale eisen schoonmaakartikelen ziekenhuis

Belangrijk voor ziekenhuizen is dat ze de hoge eisen die gesteld worden aan hygiëne en schoonmaakresultaat ook werkelijk bereiken. Daarnaast is het van belang dat de schoonmaak van de ziekenhuizen, een onderdeel van het primaire bedrijfsproces, goed geborgd wordt èn blijft. Daarom is het van des te meer belang dat medewerkers die dagelijks in aanraking komen met ziekenhuizen schoonmaakartikelen precies weten hoe te handelen en wat te doen. Zowel bij dagelijkse toepassing in routinematige schoonmaak, als in speciale toepassingen in b.v. radioactieve omgevingen of op oncologieverpleegafdelingen.

Training en opleiding Schoonmaakartikelen ziekenhuizen

Altijd dienen de schoonmaakartikelen per afdeling op elkaar, op de medewerkers, op een zo hoog mogelijk patiëntenwelzijn en - gezondheid afgestemd te worden. Uiteraard is een regelmatige opleiding in juiste toepassing en gebruik van schoonmaakartikelen ziekenhuizen hen allemaal na aan het hart gelegen, want kennis van alle ziekenhuis schoonmaakartikelen is een must. Wij doen niet anders dan uw personeel trainen hierin. Omdat personeel dat betrokken is bij hun takenpakket uiteindelijk het correct en adequaat toepassen en gebruiken van de ziekenhuizen schoonmaakartikelen optimaal borgen. Voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen. We helpen u graag. Onze Cleaning Consultants kennen uw schoonmaakvraagstukken!

Contact