Vraag hier uw gratis
C3C demo
op locatie aan

Schrobrobot of niet?

Schoonmaken van vloeren is een arbeidsintensieve bezigheid. Tot voor enkele jaren geloofde niemand in een schrobrobot. Maar inmiddels zijn er diverse soorten robots die vloeren reinigen. Daar waar sommigen simpelweg vloeren stofzuigen en schoonmaakresultaten minimaal zijn, daar is voor ons geen toegevoegde waarde weggelegd. Maar bij zwaar, saai en repeterend werk is de schrobrobot een goede optie. Daartoe dient er eerst een calculatiemodel ingevuld te worden, die de terugverdientijd berekent. Vervolgens komen daarbij nog een aantal andere factoren naar voren.

Vooraf aan de robot…

Vooraf aan het gebruik van de schrob robot dienen vloeren goed stofvrij gemaakt te worden. Een robot kan n.l. niet zien of er stof ligt en zal in geval van zwerfvuil gewoon doorwerken, met slecht resultaat als gevolg. En wij gaan voor de maximale kwaliteit. Dus de randzaken moeten goed op elkaar afgestemd worden om de schrob robot optimaal te laten presteren. Door een medewerker de dweilrobot te laten monitoren, opstarten en aansturen waar nodig, krijgt deze zodoende een uitdagender functie dan ‘alleen maar achter een schrobmachine baantjes te lopen’.

Steeds slimmer wordende schrob robots

De recentst ontwikkelde schrob robot variant weet feilloos de weg te vinden in de meest complexe omgevingen en laat vloeren direct droog en begaanbaar achter. Deze zelflerende schoonmaakmachines kunnen dus ook gebruikt worden, terwijl er winkelend publiek is en er veel bezoekers over de schoon te maken vloeren lopen. Voor een gratis en vrijblijvende demo belt u ons 0341253116.